Biokütused

Eestis hakkab alates 01.05.2018 kehtima biokütuse kohustus, mille eesmärgiks on muuta transpordisektor ja transpordis kasutatavad kütused keskkonnahoidlikumaks. Antud kohustus tuleneb Euroopa Liidu (EL) direktiivist ning Eesti on viimane Euroopa riik, kus biokütusekohustust ei ole seni veel rakendatud. Paljud eestimaalased, kes on oma sõiduautoga sõitnud naaberriikides ning tankinud seal kas mootoribensiini 95 või diislikütust, on biokütuseid tegelikult juba tarbinud.

 

2018. aastal on kütusemüüjad kohustatud lisama biokütuseid 3,1% energiamahu ulatuses järgmistele kütustele:

  1. Mootoribensiin  95
    Kütuse mahu järgi arvutatuna tuleb mootoribensiinile 95 lisada ca 4,7% etanooli.
  2. Diislikütus
    Kütuse mahu järgi arvutatuna tuleb diislikütusele lisada ca 3,4% biodiislikütust.

 

Mootoribensiinile 98 biokütusekohustus ei rakendu.

On oluline märkida, et kuivõrd 2018. aastal jääb biokütusekohustus mahupõhiselt alla 5%, ei ole täna muretsemiseks põhjust mitte ühelgi sõiduki omanikul. Pealegi jääb bensiin 98 biokütusekohustuse alt vabaks nii täna kui ka tulevikus.

 

2018. aastal võib muretult tankida absoluutselt kõiki sõidukeid

Juhime tähelepanu, et ehkki sõiduauto kütuseluugilt võib avastada märke, mille kohaselt ei soovitata biokütust tankida, siis antud märge kehtib tegelikkuses vaid nende biokütuste kohta, mis koosnevad 100% puhast biokütusest ning kus ei ole tilkagi tavapärast bensiini või diislikütust. Kõik autotootjad on kinnitanud, et kuni 5% etanooli mahusisaldusega mootoribensiin ja kuni 7% biokütuse mahusisaldusega diislikütus sobib kasutamiseks kõikidele sõiduautodele.

 

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Liit AMTEL on koostanud ülevaate sõidukitest, milles ei soovitata kasutada üle 5% etanoolisisaldusega mootoribensiini, kuid see puudutab alles 2019. aastat, mil biokütusekohustus suureneb. Asjakohane info on avaldatud Maanteeameti veebilehel.

 

Kas biokütusekohustus tõstab kütusehinda?

Biokütuse mõju kütusehinnale tanklas sõltub nii biokütusekohustuse suurusest kui ka biokütuse ning tavapärase bensiini ja diislikütuse maailmaturuhinnast. Bensiini osas on rõõmustav, et biokütusekohustus bensiini hinda ei tõsta. Diislikütuse osas on olukord kahjuks teistsugune tulenevalt biodiisli oluliselt kallimast hinnast, mille mõju diislikütuse liitrihinnale on täna ca 0,5 senti liitrist.

 

Kütuste tähistus tanklates

On oluline märkida, et 2018. aastal jääb kütuste tähistus tanklates samasuguseks nagu seni, sest biokütuse mahupõhine sisaldus mootoribensiinis 95 ja diislikütuses jääb alla 5%. Küll aga muutub tähistus tanklates 2019. aasta aprillist, mil biokütusekohustus suureneb üle 5%.